“Să făurim totul. Să fim strânși uniți prin egalitate și frăție”

    “Fără discriminări sociale, rasiale, convingeri politice religioase sau sex, să făurim o lume mai bună și mai echitabilă.” 

    Ion Panaitescu, 1982, prima gravură din cele 13 cu care artistul a întâmpinat congresul al 13-lea al PCR.