KD-ul tinereților mele

K.D.-ul

Mi-l amintesc din primii ani de viaťã.
Statul a trimis un astfel de ulilaj sã lucreze pe drumul,, ťãrii” ce trebuia sã facã legãtura între Ocna Mureś śi Târnãveni.
Îl vedeam ca pe un monstru puternic.. rupea cu lama lui bucãťi din coastele dealului, nivela, împingea.
Mirosea puternic a ulei încins.. Uleiul hydraulic ce i se scurgea din cilindrii hidraulici îI nãclãia peste tot .
Cu vãrul meu Toderuť abia aśteptam sã plece muncitorii acasã…
Fiind fãrã cabinã.. îl acaparam rapid.
Bârâiam, ambalam de ne dureau buzele, trãgeam de manete… Bãteam în śenile cu ciocanul, curãťam cu cârpe tãblãria śi cu levierul curãťam tina de pe śenile.
Eram fascinat de eśapamentul cu,, bascã”…ce śuiera când era accelerat.
Troncãnitul śenilelor în mers îl asociam cu vocea tancurilor cu śenile.. ce nu le vãzusem numai în revistele Cutezãtorii.
Întoarcerile, virajele pe śenile scoteau din noi fluierãturi de admiraťie,:
-Ai vãst..?
Fum o ieśât din chetrii!
Cum l-a convins tata nu śtiu.. Dar a muncit pentru a pregãtii pãmânt galben pt presa de cãrãmidã.
Atunci buldozeristul ne-a luat,, sus” pe scaunul lui !
Eram fericiťi cã ne ťinea pe rând în braťe śi ne fãcea câteva manevre.
Câteva zile a acťionat cu curea de piele latã presa noastrã, de cãrãmidã.
Buldozerul stãtea pe loc la câťiva metrii śi cu śaiba latã din spate învârtea cu ajutorul curelei, monstrul din fier ce înghiťea pãmânt galben śi scotea non stop cãrãmizi umezite.
Tata dirija fabrica de cãrãmidã înfiinťatã ad -hoc .
Eu śi vãrul eram cãrãuśii de vin de la casa unchiului aflatã mai jos.
O vreme.. Apoi m-am îmbãtat.
Doar am gustat.. puťin din fiecare transport ..Aveam śase ani jumate..precoce în toate.
Seara K. D. -ul era parcat pe povârniśul dealului abrupt de la Podu Drumului..
Stãtea acolo sus.. śi eu eram disperat cã.. o ia la vale.
Îl parca acolo. Cã avea baterii slabe śi dimineaťa îl lãsa sã.. curgã.. spre vale pornindul prin introducere în vitezã.
Avea o singurã śansã… śi toťi scoteam strigãte de bucurie când vedeam vãlãtucii de fum cã ies puternic din.. basca k.d. -ului.
Au fost vremuri de pionerat în România.
Era perioada de trecere de la târnacop śi hârleť la buldozere śi excavatoare.
Lumea a evoluat rapid.. Mã bucur cã am prins sã trãiesc acele vremuri..
Viaťa.. o întreagã avalanśã de schimbãri.. De la lampã la.. LED .
De la tinã la asfalt.
De la telefon cu manivelã la android.
De la difuzor la televiziune 3D..
O nebunie.. O viaťã alertã… Mereu în miścare.