Eugen Cinc şi dragostea faţă de Muzică

Muzica este forma cea mai complexă de a savura viaţa, de a-ţi exteririza delicat sentimentele. Este o trăire de o densitate indescriptibilă în cuvinte. Muzica este cu siguranţă o parte importantă în viaţa fiecăruia dintre noi.

Vorbim despre muzică cu dr. Eugen Cinc. Eugen s-a născut la Vârşeţ-Serbia în anul 1979. A absolvit Liceul Teoretic Borislav Petrov Braca din Vârşeţ, secţia cu predare în limba română, ca şef de promoţie, în anul 1988. În acelaşi an a absolvit Liceul de Muzică Jovan Bandur din oraşul Panciova-Serbia, specializarea vioară. În anul 2003 a absolvit Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara, specializarea Pedagogie muzicală iar în anul 2007 şi-a susţinut teza de doctorat în muzică intitulată: Influenţele muzicii populare asupra cântării de strană din Banat, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

În anul 2018 a absolvit studiile de masterat în domeniul Teologie Ortodoxă la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara. Începând din anul 2003 a fost profesor de practică vocal instrumentală, metodica predării educaţiei muzicale, cor şi orchestră la Şcoala de Înalte Studii pentru Educatori Mihailo Palov din Vârşeţ iar din anul 2012 asistent universitar iar mai apoi lector universitar la Facultatea de Muzică şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara. A activat ca solist instrumentist, membru şi dirijor al mai multor orchestre de muzică populară din Serbia (Voivodina) şi România. Este autorul a peste 20 de volume muzicologice, monografii şi suporturi de curs precum şi numeroaselor articole rezultate în urma participării la sesiuni ştinţifice naţionale şi internaţionale.

Eugen Cinc se bucură de o dexteritate şi de abilităţi motorii fine ridicate, în afară de aceste calităţi, cântatul la vioară ajută şi la menţinerea sănătăţii mintale prin reducerea nivelului de stres. Fiindcă s-a ocupat de fenomenul supradotării muzicale declară că : ”Supradotarea este un fenomen amplu, implică atât inteligenţă, talent, cât şi acea componentă care este dincolo de cele două şi ţine de creativitate, perseverenţă, o structură cognitiv-emoţională specială a persoanei. Copii supradotaţi se diferenţiază prin caracteristici de personalitate, stil de învăţa-re, capacitate de memorare, dovedind precocitate şi talent. Importanţa indentificării timpurii a supadotaţilor este primordială, şi constă tocmai în faptul că aceasta trebuie făcută din mediul familial sau şcolar timpuriu. Sprijinul cadrelor didactice, cât şi cel al părinţilor sunt decisive în dezvoltarea aptitudinilor şi talentului copiilor supradotaţi. Muzica este o modalitate foarte frumoasă de a îmbina utilul cu plăcutul, astfel aducând nenumărate sentimente de satisfacţie. De aceea nu doar copiii trebuies îndrumaţi către muzică, ci şi adulţii în egală măsură”.