Despre dis-cu/pu-tatul efect de seră al CO2

La întrebările din capătul linkului (v.mai jos), majoritatea covîrșitoare au răspuns corect. Într-adevăr, dacă ochii noștri ar fi sensibili doar la lumina de culoare verde, și am fi introduși într-o cameră al cărei geam absoarbe exact verdele pe care l-am percepe, am avea senzația de întuneric.
Am întrebat și ce se petrece dacă am dubla geamul cu încă unul, care absoarbe exact în același spectru. Desigur, tot întuneric am simți.

Acum înlocuim geamul, cu dioxid de carbon gazos. Dacă ar fi după zădufiști, cu cît atmosfera ar conține mai mult dioxid de carbon, cu atît mai mult am fi pîrliți. Dacă la 0,04% ei se îngrijorează, prin extrapolare, la 0,1%*, ar trebui să luăm foc cu toții.
Realitatea stă cu totul altfel. Moleculele de dioxid de carbon aflate în stratele înalte absorb unde electromagnetice în banda naturală, cunoscută. Cele din stratele inferioare, corespondentul celui de-al doilea geam din experimentul imaginar, ar rămîne șomere. Cu alte cuvinte, pentru efectul de seră al dioxidului de carbon există o limită de saturație, dincolo de care, sporul de ecranare este ca și nul.
Ca dovadă, stratul de ozon. Ozonul, moleculă triatomică, precum apa și dioxidul de carbon, rezultă din disocierea în ultraviolet a oxigenului. Formarea are loc în proporție de 99,99% în stratele înalte. Restul de ultraviolete, statistic scăpate printre moleculele de aer, încasăm în troposferă.

Se poate obiecta că oxigenul e mai abundent. Este, dar la presiunea de la sol. În stratul de ozon, însăși atmosfera este rarefiată cam ca pe Marte. Cu toate astea, se formează suficient ozon cît să ne protejeze.

Pe scurt, încălzirea cauzată de creșterea presiunii parțiale** a dioxidului de carbon, pe lîngă că e nesemnificativă*** în comparație cu cea cauzată de vaporii de apă, are o limită. Este o curbă ascendentă ce, de la saturație încolo, continuă cu un platou.

––––––-
* studii efectuate în seră arată că proporția de dioxid de carbon optimă pentru plante este de 0,3%. De peste 7 ori mai mare decît în atmosfera liberă de azi.
** Pentru gaze nu se zice concentrație, ca în lichide, ci presiune parțială.
*** A fost estimată și influența activităților antropice asupra temperaturii medii globale: 0,1 grad/ 30 de ani. Circa 0,3 grade pe secol.
https://www.facebook.com/delaepicentru/posts/1817166438312855